Event

TEMAMØTE – HURTIG TEKNOLOGIUTVIKLING

At a glance

Bilde 3D 3D metall printing og RAS
Det er planlagt ny sentral infrastruktur der utstyr for additiv tilvirkning i metall (3D printing) og RAS vil bli gjort tilgjengelig nasjonalt. RAS – Recirculating Aquaculture System er en sentral teknologi innenfor lukket og semi-lukket havbruk. Dette er hovedelementene i OIC og senteret vil også utnytte synergier mellom havnæringen og romfartsmiljøet.
Tjenester for økt grad av digitalisering og tilgjengeliggjøring av eksisterende testinfrastruktur vil også være et viktig tema.

Program

Introduksjon til MakerSpace og demonstrasjon av 3D Printing, Trygve Trohaug, Concept Development MakerSpace
Planer for Ocean Innovation Catapult, Inge Aadland, Senior Business Developer BTO
Planer for nytt utstyr innen 3D metall printing, Anders Helland, Head of Parts and Services Prototech
Planer for ny RAS-prototypelab, Reidar Handegård, Daglig leder ILAB
Erfaringer fra andre Katapult senter, TBA
Behov for felles utstyr innen 3D metall printing, Statoil (TBA)
Behov pilotering havbruk, TBA
Eksempler på hurtig prototyping, Richard Toften, Inventas
Diskusjon
Mulighet for omvisning på ILAB for de som ønsker det

Deltakelse og kostnad
Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Påmelding
Påmelding her innen onsdag 2. mai kl. 12.00.

 

Kontaktinformasjon

Björgolfur Hàvardsson
R&D Manager
E-post: Bjorgolfur@seafoodinnovation.no
Tel:       92 21 27 27

Seminaret arrangeres i samarbeid med:
    BTO – GCESubsea


At a glance

Event

TEMAMØTE – HURTIG TEKNOLOGIUTVIKLING

Back to overview
Search