Event

Webinar: Dyrking av lavtrofiske arter – Norges nye marine suksess?

At a glance

Sammen med Norwegian Seaweed Association inviterer vi til møte om prosessering av lavtrofiske arter. Når taren, tunikatene og blåskjell er tatt opp av sjøen – hva da? Hvordan få logistikken til å fungere godt og hvordan prosessere biomassen på en best mulig måte med tanke på effektivitet, bærekraft, sirkulære prinsipp og, ikke minst, oppnå det beste produktet etter kundens behov. I dag blir det uttestet mange typer konserveringer slik at det favner overalt.

Vi vil gjerne invitere aktører fra norsk leverandørindustri, spesielt innen mekanisk industri, utstyrsleverandører, teknologiske løsninger, men også andre interesserte til et webinar der dyrkere av tare, blåskjell og tunikater vil presentere erfaringene sine så langt og hvor vi bør være i fremtiden.

Fra Troms og Finnmark til Agder foregår det nå dyrking av tare. Dyrking av tunikater og blåskjell til fôr er også i startgropa. Volumet er foreløpig lite, men potensialet er stort. Flere av dyrkerne står foran en industriell oppskalering og effektivisering av produksjonen, men de trenger ny teknologi og løsninger på konkrete flaskehalser og behov for å effektivisere og oppskalere næringa.

Vi vil på dette møtet ta for oss det som skjer etter høsting, stabilisering/prosessering fram til ferdig produkt. Målet med møtet er å finne fram til de beste løsningene for en ny marin næring. Påmelding innen 08. juni.

 

 Program:

  • 09:00 – Velkommen og introduksjon – Norwegian Seaweed Association
  • 09:10 – Prosessering av tare – status og behov v/Ole Christian Kjerrgård, Ocean Forest
  • 09:25 – Prosessering av blåskjell – status og behov v/ Lerøy Ocean Harvest
  • 09:40 – Prosessering av tunikater – status og behov v/Magnus Petersen, Pronofa
  • 10:00 – Aktuelle virkemidler mtp utviklingsprosjekt – Cathrine Ulvatne, NCE Seafood Innovation
  • Spørsmål, innspill og veien videre.

Date

Jun 09, 2023

Time

09:00 - 10:30
Event

Webinar: Dyrking av lavtrofiske arter – Norges nye marine suksess?

Back to overview
Search