Event

Workshop – “Rent hav”

At a glance

Vi ønsker å invitere til en workshop om «Rent hav», et verktøy for planlegging, koordinering, gjennomføring og registrering av oppryddingsaktiviteter i havbruksnæringen.

Workshopen passer spesielt godt for driftsledere og andre ansatte ansvarlig for eller utførende i oppryddingsaktiviteter for selskapet.

Verktøyet ble lansert av MARFO (Senter mot marin forsøpling) i 2022 og målet med workshopen er å få havbruksaktører til å ta i bruk «Rent hav» under sine oppryddingsaktiviteter. Sentraliseringen av ryddedata i ett felles system vil ha store fordeler:

  1. Bruk av verktøyet vil gjøre jobben til strandrydderne lettere og synliggjøre det viktige arbeidet næringen gjør ved ryddeaksjoner. Dette er spesielt viktig med tanke på næringens omdømme/ samfunnskontrakt.
  2. Det vil gi verdifull data til forskning og næringsaktører som kan bruke den til sine rapporteringsformål og dokumentasjon for kontrollerende myndigheter (statsforvaltere) og
  3. skape større bevissthet rundt havplast og marin forsøpling i Norge.

I workshopen vil deltakerne få utdypende bakgrunnsinformasjon om verktøyet «Rent hav», dets utvikling og funksjon. Det vil gjennomgås praktiske eksempler og deltakerne vil ha mulighet til å teste «Rent hav» live i workshopen. Avslutningsvis vil vi gjerne samle inn tilbakemeldinger på førsteinntrykk til deltakerne som da evt. kan brukes til å videreutvikle verktøyet etter behovene som deltakerne ser.

Viktig informasjon:

For at deltakerne kan få mest mulig ut av workshopen, vil det være viktig at alle deltakerne får en bruker i «Rent Hav» i god tid før workshopen (man får ikke tilgang automatisk, så det kan ta en dag eller to før tilgangen er opprettet). Bruker kan opprettes under https://kart.renthav.no/.

 

Program:

kl. 10.00 – 12.00
  • Introduksjon
  • Info om MARFO og deres rolle
  • Hvordan bruke «Rent hav»
  • Teoretisk opplæring
  • Praktiske eksempler (caser)
kl. 12.00 – 13.00 Lunsj
kl. 13.00 – 14.00 Praktisk gjennomføring av noen enkle oppgaver i Rent hav
kl. 14.00 – 15.00 Feedbackrunde (hvordan skal MARFO videreutvikle verktøyet slik at det blir mest mulig attraktivt å bruke)

 

Praktisk informasjon:

Dato: 2. november 2023

Tid: 10:00-15:00

Sted: Havets Hus, Richard Johnsensgate 4, Stavanger

 

 

Påmeldingsfrist:  tirsdag 31. oktober 2023

Påmelding sendes til:  dominik@seafoodinnovation.no

For praktisk informasjon: dominik@seafoodinnovation.no eller +47 462 19 602.

 

Opplæring i verktøyet og det faglige innholdet vil formidles av MARFO v/

Ada Derdowska Pedersen Anja Meland Rød Ann Helen Hellevik

 

Prosjektet finansieres av Handelens Miljøfond og gjennomføres i samarbeid med Stiim Aqua Cluster, MARFO og NCE Seafood Innovation.


Location

Havets Hus, Richard Johnsens gate 4, 4021 Stavanger
https://goo.gl/maps/itenwetmahqSbFMx8

Date

Nov 02, 2023

Time

10:00 - 15:00

At a glance

Event

Workshop – “Rent hav”

Back to overview
Search