Event

WORKSHOP, RAUDT LYS – KVA GJER ME?

At a glance

akvagroup-14 Fiskeri- og næringsdepartementet sett i verk trafikklyssystemet for produksjonsregulering. Vår region vil få avgrensingar i vekst framover.

Vi inviterer difor relevante aktørar frå næringa til å møte kunnskapsleverandørane – slik at dei kan bli utfordra på: Kva slags grep må vi ta no? Kva er dei viktigaste tiltaka å ta tak i på kort sikt? Korleis kan vi jobbe saman?

PROGRAM

10:00  VELKOMEN, Tanja Hoel, NCE Seafood

10:15  SWOT analyse – oppdrett i vår region, ved Even Søfteland, Hardangerfjordlauget

11:00  IMR, om trafikklyssystemet

11:20  CMR, om å tekne kartet på nytt og økonomiske konsekvensar av et slikt kart, Anne Hageberg

11:40  CSAI, om fordeler og ulemper knytt til lukka anlegg

12:00  LUNSJ

13:00  Arbeid i grupper

15:00  Oppsummeringar og vegen vidare

15:30  SLUTT

  Raudt lys, kva gjer me


At a glance

Event

WORKSHOP, RAUDT LYS – KVA GJER ME?

Back to overview
Search