Hva er Seafood Trainee?

Et traineeprogram skreddersydd for bedrifter med tilknytning til sjømatnæringen.

De 30 traineene i programmet får en unik start på karrieren og gode nettverksmuligheter i næringen.

Seafood Trainee består av en rekrutteringsfase og et modulbasert program med 4 samlinger over 1 år.

"Ved å hente engasjerte og dyktige nyutdannede bidrar Seafood Trainee
til at vi kan sikre nødvendig kompetanse til distriktene"
Olaf Barmen
Director of Sales, Coast Seafood

Hva får du som Seafood Trainee bedrift?

Tilgang på kvalifisert kompetanse

En kvalifisert fulltidsansatt i 1 år med mulighet for å tilby forlengelse.  

Bedriften din får tilgang på søkere fra en rekke utdanningsinstitusjoner og fagretninger. 

Du kan ha flere traineer og du velger selv hvilken kompetanse bedriften din trenger. 

 

– Profesjonelt søknadsopplegg

Vi samarbeider med Dfind som profesjonell partner på utlysning og kandidatseleksjon.

Du får tilbud om en avklaringssamtale med Dfind om kandidatbeskrivelsen, og de presenterer et godt utvalg kvalifiserte kandidater basert på ditt ønske. 

– Et tilrettelagt mentorprogram

Du velger en medarbeider som får særlig ansvar for oppfølging av din Seafood Trainee, og vi inviterer til mentorworkshop før oppstart.  

En mentorordning bidrar til å inkludere kandidaten raskere i bedriften. Det gir også verdifull erfaring for de som har rollen som mentor. 

Hva kreves av deg som bedrift?

Du utformer en stillings-/kandidatbeskrivelse som utgjør grunnlaget for kandidatseleksjon. 

Du intervjuer og velger en Seafood Trainee basert på utvalgte kandidater presentert av Dfind. 

Du velger en mentor i bedriften som følger opp traineen gjennom året.

Du betaler lønn til traineen. Lønn avtales direkte mellom din bedrift og din nye Seafood Trainee. 

Arbeidsoppgavene tilrettelegges av deg slik at traineen får mulighet til å delta på fire 3-dagers samlinger i løpet av traineeperioden. 

Kostnader

Rekruttering

25. 000 kr + mva. per stilling.

Inkluderer: Annonsering, kandidatseleksjon og profilering av programmet og bedrift 

Gjelder både medlemmer og ikke-medlemmer i NCE Seafood Innovation. 
 
Programavgift

Partner- og medlemsbedrifter i NCE Seafood Innovation betaler ingen avgift* 

   * antall frie plasser er regulert av medlemstype og står i medlemsavtalen 

Ordinær programavgift for ikke-medlemmer: 55. 000 kr + mva. per stilling 

Halv avgift for startups og risikokapitalmedlemmer: 27. 500 kr + mva. per stilling

 

Kostnader tilknyttet fire moduler

Inkluderer all aktivitet under modul: hotell, transport, måltider og utflukter. 

Anslagsvis 6.000-8.000 kr pr. modul innenlands og noe høyere for utenlandsmodul.

Reise til og fra modulene basert på reiseregning. 

Kostnader faktureres i etterkant av modulene. 

 
Blue Planet Academy

Seafood Trainee tar 4 digitale kurs som komplementerer modulene. 

2.000 kr per trainee.

 

 * Ønsker du å bli medlem? Trykk her for mer informasjon.  

Seafood Trainee bedrifter:

Ta kontakt for å bli Seafood Trainee bedrift

Er du eller din bedrift interessert i å ta del i Seafood Trainee programmet? Send en uforpliktende mail til programansvarlig Lena Bekken på lena@seafoodinnovation.no