Archive

ACCEL SEAFOOD

For første gang i Norge har The Seafood Innovation Cluster lansert et nytt intensivt innovasjonsprogram, ACCEL Seafood ©. En av klyngens oppgaver er å bistå gründere og vekstbedrift er med forretningsutvikling. Programmet gir høyt kvalifisert hjelp til entreprenørbedrift er som jobber med innovative løsninger. Programmet utføres av Bergen Teknologioverføring, BTO. DNB og Innovasjon Norge er våre viktigste støttespillere i programmet. Programmet tilbyr toppkvalifiserte mentorer fra næringen og praktisk opplæring i innovative metoder. ACCEL er testet og bevist å være et effektivt programi andre sektorer. Vi inviterte 60 entreprenørbedrift er til programmet, og sammen med våre partnere og mentorer ble 9 selskaper valgt ut til å delta i programmet i 2016.
Back to overview