Archive

ExcelAQUA

Visjonen med ExcelAQUA er å utvikle en robust samarbeidsplattform for fremragende forskning og utdanning mellom sentrale partnere i NCE Seafood og japanske partnere i emnet Bærekraftig havbruk og integrert fiskebiologi. En vil utvikle en portefølje av akvakulturprosjekter som har fremragende forskningskvalitet og resulterer i langvarig samarbeid mellom Japan og Norge til å forstå og påvirke vekst og ivareta god fiskevelferd.
Back to overview