Archive

KAN VERDENSLEDENDE NORSK SUBSEATEKNOLOGI VÆRE TIL NYTTE I HAVBRUKSNÆRINGEN?

GCE Subsea, Deloitte og The Seafood Innovation Cluster inviterte partnere og medlemmer innen subsea og akvakultur til å utforske crossoverpotensialet mellom akvakultur, olje og gass. Prosjektet ble arrangert ved en dagstur til to av Lerøy Seafood Groups lokaliteter i Osterfjorden. Mer enn 30 fagfolk fra subsea og akvakultur deltok sammen med Hordaland fylkeskommune. Etter å ha besøkt produksjonsfasilitetene, dro deltakerne til Alver Hotell hvor de fikk høre interessante presentasjoner fra Lerøy Seafood Group, Marine Harvest og Hauge Aqua. Etter presentasjonene, diskuterte deltakerne mulige crossover emner. Prosjektet har lokalisert flere områder hvor det er mulig å ta i bruk teknologi fra subseanæringen, og potensialet for crossover vil utforskes videre i tiden fremover.

At a glance

[sic_newssearch_sc]
Back to overview
Search