Archive

MBA in Seafood Management

Etablering av Executive MBA på NHH, med spesialisering innen «Sustainable Innovation in Global Seafood». Programmet er et 2 års deltidsstudium hvor målet er å forberede sjømatnæringen på de muligheter og utfordringer som ligger i næringen i dag og i fremtiden både lokalt og globalt. Oppstart høsten 2016.
Back to overview