Archive

Ocean Talent Camp

Ocean Talent Camp er et rekrutteringsarrangement, der målsettingen er å gi ungdomsskole- og videregående elever innsikt i hvilke karrieremuligheter som finnes for dem i havnæringene. 2500 elever fra skoler i Hordaland deltok på Amalie Skram der de møtte 19 ulike utstillere fra havnæringene.
Back to overview