Archive

Ocean Talent Camp

Ocean Talent Camp er et rekrutteringsarrangement, der målsettingen er å gi ungdomsskole- og videregående elever innsikt i hvilke karrieremuligheter som finnes for dem i havnæringene. 2500 elever fra skoler i Hordaland deltok på Amalie Skram der de møtte 19 ulike utstillere fra havnæringene.

Ocean Talent Camp er en møteplass for ungdom som står ovenfor utdannings- og yrkesvalg. Her får de møte næringene som er de største bidragsyterne til norsk økonomi; de havbaserte næringene – Ocean Industries, bedrifter og organisasjoner, som har erkjent at de må samarbeide om å legge til rette for fremtidens talenter.

Ocean Talent Camp tilbyr et pedagogisk opplegg som støtter læreplan i utdanningsvalg, og har som formål å øke elevenes kunnskap om arbeidslivet, samfunnet vi lever i, og ikke minst gi kjennskap til seg selv og sitt talent. Det tilpassede opplegget starter med forberedelser, og avsluttes med bearbeiding av inntrykk og læring i klasserommet.

Under besøket på Ocean Talent Camp Vest ønsker vi å bevisstgjøre og motivere elevene i forhold til utdannings- og yrkesvalg. På Ocean Talent Camp ønskes elevene velkommen med inspirerende og lærerike ord fra scenen, et uteområde med aktiviteter, og en utstilling hvor elevene får direkte kontakt med rollemodeller fra de havbaserte næringene.

kilde:https://www.oceantalentcamp.no/camper/vest-2015/

 

Henning Beltestad er en av mange rollemodeller fra de havbaserte bedriftene som i løpet av Ocean Talent Camp i Bergen forteller ungdommene om sine egne utdannings- og yrkesvalg. Under campens første dag assisterte han også programleder Eldrid Borgan under åpningsforedragene for de besøkende ungdommene. Borgan er blant annet kjent fra NRKs vitenskapsprogram Schrödingers katt.

Tanja Hoel i NCE Seafood Innovation Cluster er glad for at toppsjefen i Lerøy tar seg tid til dette. NCE Seafood Innovation Cluster har vært en av arrangørene for campen, og Hoel sier at næringen har en god vei å gå når det gjelder rekrutteringen av ungdommene.

– Det er slike arrangement som Ocean Talent Camp som er viktig, på denne måten kan du engasjere og gi ungdommene et innblikk i hverdagen til selskapene. Jo flere arrangement jo bedre, mener hun.

– Vi har en umettelig oppgave foran oss når det gjelder å rekruttere ungdommer til sjømatnæringene, men jeg ser på det som utrulig flott at konsernsjefen i en av verdens største oppdrettsselskap bruker en hel arbeidsdag sammen med ungdommene på campen. Det viser at han og Lerøy tar detter på alvor, utdyper Hoel til Kyst.no.

 

kilde:https://www.oceantalentcamp.no/camper/vest-2015/nyheter/nyhetssak-5/

 

 

 

At a glance

[sic_newssearch_sc]
Back to overview
Search