Archive

YOUNG LEADERSHIP PÅ NASF

Som en del av vårt talentutviklingsprogram ønsker vi å etablere et lederutviklingsprogram for ledere under 40 år, hvor bare de aller beste kandidatene velges ut. Kandidatene må ha en attraktiv CV med ekstraordinære prestasjoner og betydelig ledelseserfaring. På NASF hadde vi en kick-off med Young Leadership Summit hvor 120 mennesker deltok. Målet med Young Leadership Summit er å bygge ferdigheter for en bedre forståelse av fremtidens sjømatnæring, samt å etablere et globalt nettverk for ungt sjømatpersonell.
Back to overview