1.000 ingeniører er uten jobb i Hordaland. Andre fagarbeidere rammes også hardt av nedgangen i oljebransjen. Hvordan kan kompetansen beholdes i regionen? Hvilke andre bransjer har behov for kompetansen framover?

I samarbeid med Norges ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO), NAV, Hordaland fylkeskommune og Næringsalliansen ønsker vi velkommen til et karrieretorg mandag 23. november der vi ser på nye muligheter sammen!

Karrieretorget henvender seg først og fremst til deg som har mistet jobben din, eller står i fare for å gjøre det. Men andre er også velkommen til å delta.
Møt virksomheter som vokser og har behov for kompetent arbeidskraft framover, og møt private og offentlige aktører som gir råd om etterutdanning og karrierevalg.

Tanja Hoel fra NCE Seafood vil gi en presentasjon av hvilke muligheter som finnes for ingeniører i sjømatbransjen, og det vil være muligheter for en prat og spørsmål etter presentasjonen på NCE Seafood Innovations stand.

Les mer om programmet her Karrieretorg Tanja Bilde: Tanja Hoel, direktør, NCE Seafood