Sats på ny kunnskap til sjømatnæringen

Seafood Trainee er det første norske traineeprogrammet i sjømatnæringen, og har hatt over 160 deltagere siden starten. 

Behovet for unge nyutdannede, med høy motivasjon, kompetanse og ekspertise vokser stadig. De er svært verdifulle ressurser for bedrifter i næringen som jobber for å forbedre arbeidet sitt, både nasjonalt og internasjonalt.

Bedrifter som satser på ny kompetanse, satser på fremtiden. 

"Lerøy har brukt Seafood Trainee gjennom flere år til å finne høyt motiverte kandidater med ny og fremtidsrettet kompetanse. Traineene får også et verdifullt oppstartsår med bred innsikt i både Lerøy og sjømatnæringens verdikjede og fremtidspotensial"
Siren Grønhaug
Konsernsjef HR i Lerøy

Kontakt oss

Er du eller din bedrift interessert i å ta del i Seafood Trainee programmet? Send en uforpliktende mail til programansvarlig Lena Bekken på lena@seafoodinnovation.no 

Noen Seafood Trainee bedrifter:

Search