Leverandørindustrien til oppdrettsnæringen vokser. Luseproblemene er en av grunnene.

Kilde: Nyheter 05.11.2015, av Camilla Aadland, Sysla

Oppdretterne i Rogaland og Hordaland kjøpte varer og tjenester for cirka 9,45 milliarder i 2013. Det viser en ny ringvirkningsanalyse fra Nofima, utført på oppdrag fra Sjømat Norge Havbruk Vest, skriver Sysla.

– Vi ser at havbruksnæringen på Vestlandet kjøper 90 prosent av alle varer og tjenester i 2013 fra Vestlandet. Det er høyere enn vi har funnet før, sier forsker Roy Robertsen i Nofima til Sysla.

Kjøper tjenester
Over hele landet handlet oppdrettsnæringen for 34,3 milliarder kroner i 2013. 14 milliarder gikk til fôr. Samtidig er lusekostnadene økende, og i fjor brukte næringen 3-4 milliarder på å bli kvitt lakselus.

Det bidrar til at leverandørindustrien knyttet til oppdrettsnæringen vokser, samtidig som næringen har blitt mer industrialisert.

– Det er ikke lenger slik at man har røktere som gjør alle oppgaver. Tjenester kjøpes inn av spesialiserte firma nå som dimensjonene er så store, det gjelder om man legger fortøyninger, håndterer ringer eller vasker nøter, sier Robertsen.

3,4 millioner per ansatt
Oppdrettsbedriftene satser mer og mer på forebygging av lus. Det betyr innkjøp av leppefisk, rognkjeks, luseskjørt med mer.

– Leverandørindustrien står for mye av innovasjonen i en næring som har hatt en voldsom teknologisk utvikling, sier forsker Audun Iversen i Nofima i en pressemelding.

Ifølge forskernes beregninger er det 2218 årsverk innen oppdrettsnæringen i Hordaland og 573 i Rogaland. Tallet inkluderer ansatte innen settefisk, matfisk, slakting/foredling og eksport. Ansatte i leverandørindustrien kommer i tillegg.

Innkjøpene i de to fylkene utgjør om lag 3,4 millioner kroner per ansatt i oppdrettsnæringen.

Les mer ilaks.no nofima logo Les Nofimas rapport om Ringvirkningsanalyse for havbruk i Rogaland og Hordalan