11. desember 2015 tildelte UNESCO Bergen status som gastronomiby, og Bergensregionen blir dermed medlem av UNESCO sitt internasjonale nettverk for kreative byer (Creative City Network). The Seafood Innovation Cluster har vært en initiativtaker til prosjektet som har vært et viktig steg for å gjøre Bergen til en sjømathovedstad. Klyngen har bistått Bergen kommune og Hordaland fylke i utarbeidelsen av en ny regional Matstrategi og hovedsøknaden til UNESCO.

Sales1-1024×3742 Kilde:bergen.kommune.no

Bergen vil dermed utvide UNESCO-tilknytningen. Bergen er allerede en Unesco verdensarvby gjennom Bryggen og en UNESCO verdenshukommelsesby gjennom Lepraarkivet. I tillegg har Bergen et UNESCO-professorat på Universitetet i Bergen.

Stor anerkjennelse for Bergensregionen

– Dette er en stor anerkjennelse for regionen og vil plassere oss på kartet som matby. At vi nå kom gjennom UNESCOs nåløye er viktig for det videre arbeidet med å fremme lokalmat og gastronomi i Bergensregionen, sier byråd for klima, kultur og næring, Julie Andersland.

De siste ti årene har Bergen hatt en stadig økende interesse for lokalmat og gastronomi, og det er siden 2011 arbeidet bredt for å samle aktørene og danne grunnlaget for søknaden til UNESCO. Søknaden ble sendt av Bergen kommune på vegne av et partnerskap bestående av Hordaland fylkeskommune, Hordaland Bondelag, Fylkesmannens landbruksavdeling, Innovasjon Norge, Universitetet i Bergen, Bergen Reiselivslag, Bergens kokkenes Mesterlaug og Fiskeridirektoratet – og Seafood Innovation Cluster. I tillegg har en rekke andre aktører blitt involvert i søknadsprosessen, herunder en ressursgruppe fra restaurantmiljøet i Bergen.

Bergen har vekket internasjonal oppmerksomhet for flere av de nye restaurantene i byen, noe som ble synliggjort når den anerkjente restaurantguiden the White Guide fant hele syv spisesteder i Bergen som tilfredsstiller deres strenge kvalitetskrav. Matfestivalen, Bærekraftig Liv og Bondens marked er også eksempler på økende interesse for lokale mattradisjoner i Bergen.

Målrettet satsing

Parallelt med UNESCO-arbeidet, har det over flere år blitt jobbet målrettet med satsing på lokalmat i regionen.

– Fylkesmannen I Hordaland har jobba målretta gjennom mange år med satsingar på lokalmat, noko som òg er synleggjort i Matstrategien «Vegval for lokalmat i Hordaland». Bergen sitt medlemskap i UNESCO Cities of Gastronomy vil gje inspirasjon og motivasjon til alle oss i nettverket rundt lokalmat, landbruk og reiseliv i Hordaland. Vi gler oss i dag saman med Bergen kommune som no har fått ein viktig status som matby, sier landbruksdirektør hos Fylkemannen, Åse Vaag.

Også fylkeskommunen satser på dette området.
– Vi er svært glade for godkjenninga, og gratulerer Bergen kommune. UNESCO-statusen vil være et viktig løft i retning av det grøne klimaskiftet. UNESCO-statusen kan legge grunnlag for økt lokalmatproduksjon, et betre samarbeid mellom by og distrikt, mellom matprodusenter frå sjø og land og akademia, sier fylkesordfører Anne Gine Hestetun.

Internasjonalt samarbeid

Ved inntredelsen i nettverket åpnes nå mange muligheter til å utvide samarbeidet til en rekke andre byer over hele verden innenfor gastronomi og andre kreative næringer.

Som medlem av nettverket har den svenske medlemsbyen Østersund merket økende interesse internasjonalt for Østersund som matby, og den nordsvenske byen ble også kåret til Sveriges mathovedstad i 2011.

Les mer på UNESCO sine nettsider  unesco UNESCO UNESCO Creative Cities Network:

Launched in 2004 and now comprising 116 Member Cities, the UNESCO Creative Cities Network aims to foster international cooperation with and between cities committed to investing in creativity as a driver for sustainable urban development, social inclusion and cultural vibrancy.
UNESCO Director-General, Irina Bokova, has announced the designation of 47 cities from 33 countries as new members of the UNESCO Creative Cities Network. The results of this year’s Call bears witness to the Network’s enhanced diversity and geographical representation with 22 cities from countries not previously represented.

Les mer