Ny rapport på nasjonal betydning av sjømatnæringen viser viktige tall på næringens betydning og fremtidig utvikling.

Det er FHF som årlig har finansiert analysen som dokumenterer hovedtall for næringens betydning for Norge. De viktigste tallene er produksjonsverdi, verdiskaping, verdiskaping per årsverk og ringvirkningene som næringen skaper. 

SINTEF presenterte rapporten med 2014-tall i juni, som viser til en produksjonsverdi på nærmere 200 mrd kroner og verdiskaping inkludert ringvirkninger på 66 mrd kroner. Betydningen av ringvirkningene bare fortsetter å øke, og utgjør nå 40 % av samlet verdiskaping og er på over 25 mrd NOK. 

Rapporten er et viktig verktøy for aktører i næringen, næringsorganisasjoner og myndigheter.

Det er også laget en presentasjon i tillegg til rapporten som gjør det enkelt for aktører å viderebringe hovedtallene

Du finner informasjon om prosjektet, rapporten og presentasjonen her