Med representanter for FN’s miljøprogram i spissen kommer noen av verdens ledende eksperter på bærekraft og klima til Bergen denne uka for å diskutere klima og sjømat.

Over 200 deltakere har meldt seg på konferansen Sustainable Growth Summit, som åpner i aulaen på universitetet i Bergen på torsdag.

Tanja Hoel, leder av sjømatklyngen, NCE Seafood Innovation Cluster, sier at de som arrangører er fornøyd med at konferansen får en så synlig plass i hjertet av universitetet.

– Vårt mål er å skape miljøer der forskere, beslutningstakere i det offentlige og næringen kan møtes og brynes. Universitetet er en selvfølgelig del av dette, sier Tanja Hoel. Universitetet i Bergen er også en av de som er med til å arrangere konferansen.

Global posisjon

Hoel ser frem til en konferanse med flere høydepunkter.

– Det kanskje mest interessante er at vi har fått Kanako Hasegawa til Bergen. Hun er leder for FN’s miljøprogram for hav og fiskeri, og en veldig sentral person i det vi ønsker å ha fokus på. I FN er det også flere som ønsker at Norge skal ta på seg en ledende rolle globalt på hav- og fiskerispørsmål, sier Hoel.

Hun understreker at vi er kjent som en energi- og bistandsnasjon, men at hav og fiskeri er områder som vi kanskje har enda større tyngde globalt, hvis vi vil.

– Spørsmålene rundt bærekraft og klima er kanskje det viktigste vi har for tiden, og vi ønsker å få denne diskusjonen et sted der politikk og næringsliv kan møtes, sier Hoel.

Hun påpeker at norsk sjømatnæring er viktig, ikke bare for Norge, men også globalt.

Opptatt av bærekraft

Tanja Hoel sier at sjømatnæringen er langt foran de fleste andre næringer i bærekraftsspørsmål.

– Vi har en næring som er svært opptatt av, og satser på, bærekraft. Med de klimaendringene vi ser er det også viktig å se på de utfordringene og mulighetene dette skaper. Og vi kan bidra globalt med vår kunnskap og erfaring, sier hun.

Blant de temaene som både næring og forskere er opptatt av, er hvordan klimaendringene kommer til å endre våre sjømatnæringer.

– Vi ser allerede i dag store endringer, som at makrellen har kommet til Grønland. Dette skaper enorme verdier for det grønlandske samfunn, samtidig som det skaper utfordringer for for eksempel de norske aktørene som tidligere slapp konkurransen om makrellmarkedene. Dette er noe vi må lære oss å leve med, og finne ut av hvordan vi finner vår plass, sier Hoel.

Vil skape forståelse

På Sustainable Growth Summit samles noen av de fremste ekspertene på klima og bærekraft.  I over to dager setter sjømatklyngen fokus på klimautfordringene og behovet for innovasjon i sjømatnæringen.

– Hensikten med Sustainable Growth Summit er å skape en felles forståelse av bærekraft og vise vårt samfunnsansvar med å finne gode løsninger på de store samfunnsutfordringene relatert til mat og klima, forklarer Hoel.

Konferansen arrangeres av sjømatklyngen, NCE Seafood Innovation Cluster, som består av Norges fremste forskningsinstitusjoner og sjømatsbedrifter.