Ansettelsen i The Seafood Innovation Cluster styrker staben ytterligere og representer det stadig økende fokuset på kunnskapsutvikling og bærekraftig utvikling som kjennetegner eierne og medlemmene i klyngen.

Sjømatklyngen er en av verdens største sjømatklynger med hovedkontor i Bergen. Klyngen har 70 medlemmer knyttet til hele verdikjeden innenfor sjømat og havbruksnæringen. Sjømatklyngen fikk status som National Centres of Excellence i 2015 og har siden bygget opp en stor portefølje av prosjekter som spenner fra en ny MBA utdanning i samarbeid med NHH, traineeprogram for klyngens medlemmer, til prosjekter som fokuserer på bærekraftig utvikling for havbruksnæringen.

Björgólfur (Bøggi) er opprinnelig fra Island, og har jobbet med en rekke arter i alle stadier av deres livssyklus. Han kommer fra stillingen Fagsjef Biologi i Steen-Hansen.
Björgólfur har hovedfag i Akvakultur fra Universitetet i Bergen (1998).

Stolt av innovasjonstung klynge

 «Jeg er stolt av å bli en del av et team og en klynge som må sies å være blant de mest innovasjonstunge i havbruksnæringen» sier Björgólfur om den nye jobben. Og når vi spør han om de viktigste oppgavene som venter, svarer han «Det er mange spennende oppgaver på beddingen men det viktigste for meg på kort sikt blir å jobbe med de små og mellomstore bedriftene i klyngen. På tross av stort engasjement og vilje til innovasjon så sitter det et stort uforløst potensiale blant disse selskapene. På litt lengre sikt venter så spennende prosjekter som ventes å høste internasjonal finansiering.»

Björgólfur tiltrer stillingen som R&D Manager 1.12.2016 Bøggi1