Årets siste partnermøte ble avholdt i DNB’s flotte lokaler i Solheimsgaten. Der sto det både statusoppdatering, eksportworkshop og julelunsj på menyen.

Årets siste partnermøte ble i går gjennomført hos DNB i Solheimsgaten. Nesten 20 personer fra våre partnerbedrifter møtte opp for å få statusoppdatering, bidra til eksportworkshop og kose seg med en deilig lunsj i disse førjulstider.

Programmet startet med at Tanja Hoel holdt en kort statusoppdatering over de aktivitetene som er blitt gjennomført av NCE Seafood Innovation Cluster i 2016. Deretter ble fokuset rettet på 2017 og de planer som ligger for neste år. Du kan se presentasjonen her.

Neste post på programmet var Eksport Workshop i regi av Innovasjon Norge ved Jan Glendrange, der havnæringene skal være pilot i prosjektet "Merkevaren Norge".

«Merkevaren Norge» er en av Innovasjon Norges nye, store satsninger. Målet med satsingen er økt vekst og verdiskapning. Land som er en merkevare har komparative fortrinn, og «Merkevaren Norge» skal bidra til at Norge eksporterer mer, samtidig som vi tiltrekker oss mer kapital, kompetanse og turister fra utlandet. Havrommet skal være pilot i det videre arbeidet med «Merkevaren Norge», og dette vil gi bedriftene betydelig muligheter når «Merkevaren Norge» rulles ut i 2017. Kan f.eks. Norge bli en merkevare innen Bærekraft?

Forprosjektet vil bestå av tre aktiviteter:

1. En workshop i hver havklynge, med muligheter for partnerne å komme med innspill til eksportrettede tiltak og aktiviteter

2. En felles workshop for havklyngene der temaet er vertskapsattraktivitet

3. Utvikle en havromsspiss på den posisjonen som «Merkevaren Norge» skal utarbeide for landet som helhet

«Merkevaren Norge» er en viktig del av det strategiske arbeidet vi gjør både for å utvikle en eksportrettet leverandørindustri og generelt når det gjelder eksport av sjømat. For å bygge denne merkevaren blir det viktig å finne noen konkrete suksessrike prosjekt som vil gjøre oss stolte og gi oss selvtillit innen de mulighetsområdene vi definerer. 

Vi takker alle deltagerne for gode og konstruktive innspill, og vi ser frem til den videre prossesen i prosjektet.

Presentasjoner og rapporter:

Statusrapport 2016 for NCE Seafood Innvation finner du her

Statusoppdatering, Tanja Hoel – presentasjonen finner du her

Aktivitetsplan 2017 finner du her IMG_5790 IMG_5791 IMG_5795 IMG_5793