20110510_UiB_0058-337855, liten Minister of Local Government and Modernisation Jan Tore Sanner annonced 12 millions to support innovative and sustainable seafood production.

Forskningsrådet deler ut 80 millioner kroner til sju langsiktige prosjekter som skal styrke forskningskapasiteten på områder som er av særlig betydning for næringslivet i disse regionene.

Klyngen er en av de som har fått tildelt midler som skal styrke forskningskapasiteten på områder som er av særlig betydning for sjømatnæringen i regionen.

Kapasitetsløft for bærekraftig og innovativ sjømatproduksjon, KABIS, er tildelt UNI Research. Prosjektet vil forsterke omstilling til mer miljøvennlige oppdrettssystemer. Senteret vil blant annet jobbe med forskning og utvikling av mer bærekraftig og lukket produksjonsteknologi, lakselusproblematikk, og at næringen enklere kan ta ny teknologi og kunnskap i bruk. Senteret samarbeider med NCE seafood og SFI CtrlAqua. NCE seafood innovation cluster, Hordaland Fylkeskommune, Bergen kommune og en rekke bedrifter bidrar med penger

– Regjeringen er opptatt av å øke næringslivets konkurransekraft i regionene ved å styrke koblingen til forskning og utdanning. Med disse prosjektene og en støtte på totalt 80 millioner kroner legger vi en god ramme for mange spennende prosjekter i årene fremover, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

.