Next week our Seafood Trainees are visiting Trondheim to learn more about sustainability, innovation and Research in the seafood industry.

DSC02301 Next week, the trainees from group #3 meet for the second module in Trondheim.

Wednesday 16.1

Day one is dedicated to research and we are looking forward to visit SINTEF and NTNU and learn more about many of their interesting projects and have a tour in Havbassenget/slepetanken.

Hans Bjelland, Forskningsleder Havbrukskonstruksjoner og direktør SFI EXPOSED: SFI EXPOSED Aquaculture Operations – siste nytt fra veien mot et mer eksponert oppdrett

Leif Magne Sunde Forskningsleder Havbruksoperasjoner: Framtidens oppdrettsteknologier for storskala lakseoppdrett – utsikter

Kevin Frank, Seniorforsker og ACE koordinator: Resultater fra FoU i fullskala testfasiliteter for laks

Christian Schellewald, Forsker: Presisjonsfiskeoppdrett – bruk av bildebehandling og kunstig intelligens for å komme nærmere laksen

Siri Vassgård, Trainee SINTEF Ocean, Sjømatteknologi: Hvordan skal oppdrettsteknologi oppfylle fiskens krav bedre i fremtiden?

Brage Mo, Seniorforsker: Taredyrkingsfartøy – verktøy for en ny næring vi ser konturene av?

Thursday 17.1

On day two, we will have an excursion, and we are exited to have the opportunity to visit Lerøys new production facilities at Hitra.

Friday 18.1

On the last day we will be back in Trondheim where AKVA Group, Norway Royal Salmon, BioMar and Aqualine will give us presentation about innovation and sustainability and how to achieve the Cluster’s goal on a sustainable seafood growth.