Ser du sammenhenger og muligheter i store datamengder? Bli med på Norges mest spennende bransjesamarbeid for digitalisering og standardisering innen havbruk.

AquaCloud søker en fremoverlent og mulighetsorientert fagleder, data og analyse til å styre dataplattformen i selskapet. En viktig oppgave er å sikre at innholdet i databasen til enhver tid holder høy kvalitet, konsistens og aktualitet, samtidig som innholdet utvikles og forbedres.

Den nye faglederen skal blant annet analysere datagrunnlag, rekruttere nye deltakere til plattformen, administrere en datadelingsportal og koordinere aktivitet mot ulike samarbeidspartnere. Du har ansvar for å følge opp dataeiere (oppdrettere), forskningsmiljøer, teknisk underleverandør, systemleverandører og innovatører, slik at AquaCloud utnytter sitt potensial.

Vår fagleder er nysgjerrig og har stor interesse for å finne sammenhenger og muligheter i store datamengder. Du har høyere relevant utdanning, erfaring med dataanalyse og noe kjennskap til programmering. Vi ønsker oss først og fremst deg med erfaring fra og/eller kjennskap til havbruks-/oppdrettsnæringen. Har du erfaring med leverandøroppfølginger og litt ledelse er det en fordel. Aktuelle kandidater må være analytisk, nøyaktig og kvalitetsbevisst.

Søk på stillingen her

Om AquaCloud

AquaCloud ble etablert av NCE Seafood Innovation som et big data prosjekt i 2017, med forankring i havbruksnæringens behov for å løse felles utfordringer rundt lus i merder for å skape bærekraftig produksjon og vekst. Prosjektet innebar innsamling av data fra havbruksselskapene i klyngen sine laksemerder til en felles skyløsning for å bruke IBMs Watson-teknologi for å lage lusevarsler og analysere frem de beste strategiene for å bli kvitt dem. Målet var å bedre presisjon i prognoser og tiltak gjennom å dele data på tvers av oppdrettsselskaper i prosjektet.

Prosjektet har utviklet seg fra å være en ren luseprognose og er i dag et knutepunkt for næringsaktiviteter i bransjen. Innsamling og deling av havbruksdata er fortsatt kjernen i AquaClouds virksomhet, i tillegg til standardisering på ulike områder. AquaCloud er gjennom utviklingsløpet finansiert gjennom partnerbidrag fra klyngens deltakere, Innovasjon Norge og i dag gjennom Sivas finansiering av Ocean Innovation Catapult Centre.

Bidra til en av Norges viktigste næringer

Søk på stillingen her

Henvendelser om stillingen kan rettes til Visindi ved Roy Tore Lysen Jensen og Cathrine Rieber. Send søknad med CV på visindi.no snarest.