Det var duket for stormøte på Litteraturhuset forrige uke, da vi inviterte 60 industrieksperter fra våre partnere og medlemmer til fokusgruppemøte. For første gang samlet vi alle fem gruppene før de gikk hver for seg for å bidra med kompetanse på sitt område.
Nina Stangeland ønsket deltagerne velkommen til møtet. Foto: Silje K. Robinson

Klyngen har fem fokusgrupper fordelt på fem viktige tema i næringen:

♻️ Klima, miljø og sirkulærøkonomi
💻 Digital transformasjon og digitalisering
🐟 Fiskehelse og fiskevelferd
🌱 Fremtidige fôringredienser
🎓 Fremtidig kompetanse og talentattraksjon

Fokusgruppene fungerer som et diskusjonsforum og en arena for prosjektutvikling på tvers av næringen, og fra forrige ukes workshop sitter vi igjen med blant annet disse tankene:

Gruppedeltagere i fokusgruppe klima, miljø og sirkulærøkonomi.
  1. Forebyggende arbeid innen klima og miljø er svært viktig, i tillegg til fokuset på å finne gode alternativer til plasten som i dag brukes i næringen. 

2. Ønske om økt samarbeid for standardisering og deling av data, og et synlig behov for kompetanseutvikling innen digital transformasjon og digitalisering.

3. Det er et behov for å løfte blikket i arbeidet med fiskehelse, og etablere større prosjekter.

4. Fôr står for en stor del av næringens klima fotavtrykk, og må prioriteres for å redusere dette avtrykket fremover.

5. Unge må introduseres for næringen tidlig for å sikre økt talentattraksjon og nok kompetanse for fremtiden.

Tusen takk til alle som deltok på møtet, og ekstra takk til Trond Kathenes, The Thanh Nguyen, Margareth Øverland, Mia D., Linda Susan Jensen, Ruben Helmersen Johansen, Bård Sekkingstad, Ole Arthur Vaage og Birgit M. Liodden for faglig påfyll og bidrag til presentasjonene👏

Fokusgruppemøtene ble ledet av Nina Stangeland, Björgólfur Hávarðsson, Fride Iversen, Dominik Flatten og Solveig Holm.

  • Bilder fra stormøtet med fokusgrupper

Alle bilder er tatt av Silje K. Robinson.