Fredag 20. oktober publiserte vi vår tredje rapport i serien Industry Insight. Rapporten “The future of plastics in the Norwegian aquaculture industry” løfter hvordan vi kan gå fra et lineært til et sirkulært plastsystem i havbruksnæringen, og den gir en oversikt over status, barrierer og muligheter.

Selv om næringen gjør mye godt arbeid innenfor plast allerede, er det rundt 190 000 tonn plast er i bruk i næringen til enhver tid, og kun rundt 1/3 av dette resirkuleres.

Målet er at mesteparten av plasten skal resirkuleres eller havne i sirkulære systemer, fremfor å brennes eller dumpes på fylling. Rapporten peker på seks barrierer som må løses for å oppnå dette og ni strategier for å utvikle en mer sirkulær plastøkonomi i næringen.

Administrerende direktør i NCE Seafood Innovation Trude Jansen Hagland presenterte bakgrunnen for rapporten.

På lanseringen ønsket administrerende direktør i NCE Seafood Innovation Trude Jansen Hagland velkommen og ga en introduksjon til rapporten og bakgrunnen for den. Hun trakk også frem hva som er målsetningen med rapporten.

– Denne rapporten har som mål å sette i gang endringer i hele verdikjeden, bidra til strategiutvikling, gi grunnlag og retning for nasjonal handling og politiske diskusjoner rundt dette.

Dominik Flatten fra klyngen og Sebastian Nyvoll fra EY presenterte deretter høydepunkt fra den nypubliserte rapporten.

I tillegg presenterte Stephan Kubowicz fra SINTEF industri “Plastics in Aquaculture: A circular economic guidebook”, der han trakk frem både en rapport og prosjektet POCOplast.

Helt til slutt ledet Solveig Holm fra NCE Seafood Innovation en panelsamtale med:

  • Tor Eirik Homme fra Grieg Seafood
  • Cecilie Lind fra Handelens Miljøfond
  • Stephan Kubowicz fra SINTEF industri
  • Andreas Moe Larsen fra Bremnes Seashore

Hele paneldebatten kan du se i klippet under.

Se hele lanseringen her

Opptak av lansering av Industry Insight: The future of plastics in the Norwegian aquaculture industry

Les hele rapporten her

Rapporten er nå publisert på vår nettside, og der finner du også de andre rapportene i “industry insight”-serien. Du kommer direkte til rapporten ved å klikke på bildet under.