Event

ACCEL Crossover 2017

At a glance

Dette programmet gir en innføring i smart og smidig forretningsutvikling. Programmet fokuserer på relevant og hurtig produkt- og tjenesteutvikling. Metodene vi benytter hjelper en til å foreta de rette prioriteringene og utvikle det som er relevant uten å bruke unødvendig mye ressurser.

Programmet vil bistå deg med å lage interne beslutningsdokumenter og hvordan selge inn nysatsinger i egen virksomhet. Programmet vil være like relevant for andre produkt- og tjenesteprosjekter selskaper arbeider med.

Kursformen er en kombinasjon av teori og oppgaver der bruk av ulike verktøy står sentralt, kombinert med mange kundemøter. Det settes opp speed-date møter med relevante og potensielle partnere og kunder fra oppdrettsnæringen gjennom programmet.

GCE Subsea, NCE Seafood Innovation Cluster og Bergen Teknologioverføring er arrangører av programmet. Deloitte er prosjektleder og programmet gjennomføres med støtte fra Hordaland Fylkeskommune.

Program

Det vil bli arrangert ca. 8 – 10 halvdagssamlinger. Du finner nærmere beskrivelse av programmet på ACCEL programsidene. Eksakte datoer for hver enkelt samling vil bli fastlagt snarest.

Deltakelse og kostnad

Arrangementet er gratis og åpent for partnere og medlemmer fra GCE Subsea og NCE Seafood Innovation Cluster. Ved overbooking vil selskaper som allerede har deltatt på deler av prosjektet; Olje og Gass møter Havbruk, bli prioritert.

Påmelding

Påmelding eller melding om interesse sendes til Anders Kalleberg, Deloitte via e-post akalleberg@deloitte.no innen mandag 1. mai kl. 12.00.

Forretningsutviklingsprogrammet arrangeres i samarbeid med: crossshort


At a glance

Event

ACCEL Crossover 2017

Back to overview
Search