Event

Dialogmøte om fiskerihamn i Bremanger

At a glance

Bremanger kommune har eit nytt landareal på 22 000m2 klart for etablering (fiskerihamn i Bremanger). Trenger du områder til etablering?


Location

Online Event

Date

Apr 22, 2021

Time

13:00 - 14:00

At a glance

Event

Dialogmøte om fiskerihamn i Bremanger

Back to overview
Search