Event

Dialogsamling – Satsing på Marin Forskning

At a glance

Where: Matre, Havforskningsinstituttet Program:

09.00 Velkomst v/ Karstein Totland

09.05 Presentasjonsrunde

09.15 Noen ord fra fylkesordfører Anne Gine Hestetun

09.30 Havforskningsinstituttet v/ Øivind Torslett

09.45 Kjartan Sandnes – Bio-forsking i havbruket

10.00 NCE Seafood Innovation Cluster v/ Tanja Hoel

10.15 Engesund Fiskeoppdrett v/ Kjetil Hestad

10.30 Osland Havbruk v/ Geir Helge Østerbø

10.45 Havforskningsinstituttet v/ Direktør Sissel Rogne

11.00 Omvisning på Havforskningsinstituttet (HI)

11.30 Lunsj

12.30 Avslutning v/ Karstein Totland

Det er muligheter for å stille spørsmål mellom hvert innlegg

Deltakelsen er gratis, men av praktiske årsaker ber vi om påmelding innen: 27. juni 2016 til vhaveland@gmnh.no 

Velkommen tare


At a glance

Event

Dialogsamling – Satsing på Marin Forskning

Back to overview
Search