Event

ENTREPRENØRSKAP I HAVROMMET

At a glance

6856785418_0a07c9cb45_oMH Du får blant annet møte Tanja Hoel, Managing Director, NCE Seafood Innovation Cluster som skal snakke om klyngen og dens rolle i forhold til innovasjon og entreprenørskap blant sine medlemmer og sjømatbransjen.

Fra Lingalaks AS kommer Daglig Leder, Erlend Haugarvoll, som skal snakke om  entreprenørskap og matfiskproduksjon innen havbruk, og Tore Hovland fra PatoGen Analyse vil fortelle om hvordan de arbeider med forebyggende smittebekjempelse i alle ledd i verdikjeden; fra stamfisk, settefisk og matfisk.

Som medlemmer av Gulen og Masfjorden Næringshage samarbeider Engesund Fiskeoppdrett med Hortimare om utviklingen av tareoppdrett. I den forbindelse kommer Grethe Adoff fra Norsk Sjømatsenter AS, som er prosjektansvarlig for Tarelaks prosjektet som er en del av FoU tillatelsene til Engesund Fiskeoppdrett, Osland Havbruk og Sulefisk.

Prosjektet har som målsetning å utvikle kommersiell IMTA (Integrert Multi Trofisk Akvakultur) produksjon av tare og laks. Produksjon av tare ved oppdrettsanlegg vil kunne bidra til en miljøvennlig produksjon med mindre negative innvirkninger på miljøet. Konseptet er basert på at næringssalter, forspill og avføring fra fisken kan gjenvinnes til produksjon av tare og dermed bidra til å gi gode vekstforhold til taren.

Entreprenørskap i Havrommet er en del av et samle arrangement i forbindelse med Global Entreprenurship Week i Bergen. NCE Seafood Innovation, GCE Subsea og NCE Maritime Cleantech har havet som sin viktigste samarbeidspartner og Klyngene vil i løpet av en hel dag diskutere og utveksle utfordringer, muligheter og bruk av innovasjon som del av sin forretningsutvikling.

Deltakelse og kostnad
Arrangementet er gratis og åpent for alle!
Avholdes i BTO sine lokaler på VilVite Senteret, 2 etage i Mellomrommet.

Påmelding
Påmelding via GEW Bergen.

Arrangementet er i sammarbeid med:

                                                                                                                                                                                                                                                                Program:

12:00 – 12:20: Tanja Hoel, Managing Director, NCE Seafood Innovation Cluster

12:20 – 12:40: Erlend Haugarvoll,Daglig Leder, Lingalaks AS

12:40 – 13:00: Tore Hovland, Senior Prosjektleder, PatoGen Analyse

13:00 – 13:20: Grethe Adoff, Daglig leder, Norsk Sjømatsenter AS  Global Entrepreneurship Week (GEW):

Global Entrepreneurship Week (GEW) er en årlig, global feiring av entreprenørskap med en rekke arrangementer over hele verden. GEW Bergen er opprettet som en del av dette globale nettverket. Entreprenørskap-miljøet i Bergen ser verdien av å samarbeide og samle ulike arrangementer til én og samme uke. Dette bidrar til økt synlighet og fokus på entreprenørskap i regionen.

Uken skal være samlende for alle som synes entreprenørskap og innovasjon er spennende. Både private aktører, næringsliv, offentlige institusjoner, investormiljø, gründere og studenter skal bidra med ulike arrangement under uken.
Les mer om GEW Bergen HER 

For mer informasjon om Global Entreprenurship Week, anbefaler vi å se en videosnutt som forkalrer mer om dette.

 


At a glance

Event

ENTREPRENØRSKAP I HAVROMMET

Back to overview
Search