Event

FORSKNINGSRÅDETS PROSJEKTVERKSTED – HVORDAN STRUKTURERE ET GODT FORSKNINGS- OG INNOVASJONSPROSJEKT?

At a glance

Enten du har en idé eller er i gang med å lage en søknad til et forsknings- og utviklingsprosjekt, kan du dra nytte av å være med på vårt prosjektverksted. Målet med kurset er å gi deg redskapene og ferdighetene for å utvikle et godt forskningsprosjekt som kan danne grunnlag for søknad om finansiering.

Deltakerne vil få et teoretisk og praktisk grunnlag for å forstå hva et godt forsknings- og utviklingsprosjekt er og krever. Det blir fokus på utvikling av en god prosjektplan basert på en prosjektidé. Basert på erfaringer fra andre prosjekter, vil vi komme inn på styrker og svakheter samt forventninger til innhold, kvalitet og innretning på prosjekter. Du vil få veiledning og verktøy som hjelper deg til å lage en tydelig formulert og godt strukturert prosjektbeskrivelse. Gjennom ulike eksempler lærer deltakerne hvordan man får frem hvilke sentrale oppgaver prosjektet skal løse. Det vil gi nyttig kunnskap som kan brukes i arbeidshverdagen og for å realisere prosjekter.

Vi legger opp til at deltakerne vil kunne jobbe med prosjektskisser som er sendt inn i forkant.

Målgruppen for prosjektverkstedet er bedrifter, forskere og andre som ønsker å utvikle gode FoU-prosjekt.

Kurset er gratis.

PROGRAM

10:00     Velkommen

10:05     Runde rundt – kort presentasjon av deltakerne

10:20     Presentasjon av verktøy for å strukturere et godt FoU-prosjekt/Innovasjonsprosjekt i næringslivet  –  med innlagt kaffepause

11:40     Gjennomgang av relevante evalueringskriterier

12:00     Lunsj

12:30     Noen eksempler på prosjektbeskrivelser som kommuniserer godt – og ikke fullt så godt

13:00     Gjennomgang av innsendte prosjektbeskrivelser

15:00     Avslutning

På Prosjektverksted vil det være mulig å jobbe med egen prosjektskisse i plenum hvis man ønsker. Alle påmeldte vil få tilsendt en mal for prosjektbeskrivelse i forkant av Prosjektverkstedet. Vi ber deltakere som ønsker å jobbe med sin idé på kurset om å fylle inn denne malen og sende inn en uke før Prosjektverkstedet.

Meld deg på her!

Påmeldingsfrist 15.juni kl. 13. Begrenset med plasser.


At a glance

Event

FORSKNINGSRÅDETS PROSJEKTVERKSTED – HVORDAN STRUKTURERE ET GODT FORSKNINGS- OG INNOVASJONSPROSJEKT?

Back to overview
Search