Event

FoU møte: Nye fôrråvarer

At a glance

Målet med FoU-møtet er få oversikt over den pågående utviklingen innen nye råvarer for fôr til havbruksnæringen, med forventning om å kunne identifisere de mest kommersielt modne råvarene og belyse kunnskapshull som står i veien for skalering. 

Videre skal FoU-møtet anspore inviterte bedrifter og FoU-aktører til å gå sammen om en søknad for et pilotprosjekt for å oppnå første trinn i skaleringen. Møtet vil bidra til å belyse og legge til rette for at denne søknaden blir så slagkraftig og målrettet som mulig. NFR administrerer den aktuelle utlysningen og heter Mer bærekraftig for til husdyr og fisk – fra idé til marked

Dato: 16. februar

Tidspunkt: 10:00 – 12:00

Sted: Online

Deadline for søknad til NFR er 16.03.2022

Det vil bli sendt ut personlig invitasjon til møtet.

Er du interessert i temaet? Send en mail til Innovation Manager Björgólfur Hávarðsson, på bjorgolfur@seafoodinnovation.no. 


Location

Online Event

Date

Feb 16, 2022

Time

10:00 - 12:00

At a glance

Event

FoU møte: Nye fôrråvarer

Back to overview
Search