Event

GENREDIGERING, GENTEKNOLOGILOVEN OG GMO

At a glance

Til nå har det norske miljø for akvakultur og landbruk hatt en felles holdning om å være restriktiv til bruk av GMO. Nå er imidlertid flere norske aktører direkte berørt av utviklingen på feltet, og ønsker en ny debatt. Noen fremhever at teknologien vil kunne gagne norske produsenter og forbrukere direkte gjennom bedre og friskere dyr og planter, og at lovgivningen derfor må legge til rette for utviklingen av morgendagens samfunnsnyttige produkter. Andre mener vi må fortsette å føre en restriktiv politikk, siden vi ikke vet nok om mulige konsekvenser.

Nå er temperaturen høy både i Norge, EU og i resten av verden, i debatten om hvordan genteknologi skal reguleres, særlig når ny teknologi er i ferd med å viske ut gamle skillelinjer for hva som er (eller bør være) innenfor og utenfor loven.

Bioteknologirådet tar nå initiativ til en bred offentlig debatt ved å presentere forslag til hvilke rammer som best kan legge til rette for å utnytte genteknologiens potensial, samtidig som vi ivaretar hensynet til helse, miljø, bærekraftig utvikling, samfunnsnytte og etikk. Blant annet ønsker flertallet å myke opp regelverket gjennom en nivådeling (med meldeplikt på laveste nivå), og med det sende et tydelig signal om at de ønsker å tilrettelegge for at genteknologi kan tas i bruk til ønskede formål.

Likevel ønsker rådet å høre hva andre mener før de endelige anbefalingene oversendes regjeringen i løpet av året. Sammen med Havforskningsinstituttet og næringsklyngen Seafood Innovation Cluster arrangerer vi derfor debatt. Dette er din sjanse til å påvirke hvordan genteknologi tas i bruk i fremtiden. Bli med!

Program

Velkommen

Populærvitenskapelig foredrag om CRISPR/genredigering i akvakultur 
Anna Wargelius, HI
Kan genredigering brukes i kampen mot lakselus?
Frank Nilsen, Lakselussenteret
GMO i fiskefôr Cargill v/Ted Andreas Mollan, Lerøy v/Klemet Steen 
Presentasjon av Bioteknologirådets forslag til regulering av GMO
v/ Petter Frost, Bjørn Myskja, Kristin Halvorsen

Diskusjon:

Representant fra Sjømat Norge
Representant fra Sjømatrådet
Representant fra Aquagen


At a glance

Event

GENREDIGERING, GENTEKNOLOGILOVEN OG GMO

Back to overview
Search