Event

HAVlunsj: Møt gründerne som leverer innovasjon til næringslivet

At a glance

Future Ocean Incubator er et knutepunkt for maritim innovasjon og bærekraft i havet, med en rekke spennende investeringsmuligheter innen sjømatproduksjon, marin bioteknologi, offshore fornybar energi og skipsfart.

Velkommen til den andre av årets 10 HAVlunsjer – i regi av Future Ocean Incubator denne gangen.

Under denne HAVlunsj’en vil 4 av inkubatorselskapene i Future Ocean presentere seg selv, problemstillinger i havet og løsningene de skaper for næringslivet.

Program

11:30 Frokost & mingling
11:45 Introduksjon til Future Ocean Incubator
11:50 Gründerne presenterer
12:30 Avslutning

Det blir servert lunsj, kaffe og te.

 

Selskaper

Element One Energy skal arbeider med løsninger innen høyeffektive elektrolysører og brenselceller som vil muliggjøre hydrogen til en konkurransedyktig energibærer.

Nordic USV skal presentere sin forretningsmodell hvor man kombinerer ubemannede fartøy med en nettbasert portal. I tillegg til å legge frem en reell kundecase.

 

Deltagelse og kostnad

HAVlunsjen er gratis og åpen for alle.

 

Påmelding

Meld deg på HAVlunsj med Future Ocean Incubator!

HAVlunsj er en uformell møteplass for havnæringene, med fokus på kompetanseheving og nettverksbygging. Det er en serie med lunsjmøter som arrangeres i samarbeid av VIS, Maritime Bergen, GCE Ocean Technology, NCE Seafood Innovation og NCE Maritime CleanTech.


Date

Mar 16, 2023

Time

11:30 - 12:00

At a glance

Event

HAVlunsj: Møt gründerne som leverer innovasjon til næringslivet

Back to overview
Search