Event

HAVlunsj: Samhandling for et bærekraftig hav

At a glance

Hvordan kan det offentlige og private jobbe effektivt sammen for å utnytte potensialet som ligger i havnæringene?  Vi inviterer til høstens første HAVlunsj 25. august med samhandling for et bærekraftig hav som tema.

Vestland har som mål å være Europas ledende region for innovasjon, forskning og utdanning knyttet til havnæringene. I vår region er det betydelig potensial for å skape flere eksportnæringer basert på havbruksteknologi, bioressurser fra havet (høsting og dyrking), ren energi, crossover fra olje og gass-industri, og bærekraftige mineraler fra havbunnen. Ved å utnytte koblinger mellom disse verdikjedene er det fult mulig å erstatte bortfall av arbeidsplasser og eksportverdi fra den eksisterende olje- og gassnæringen på en bærekraftig måte. Hvordan kan det offentlige og private jobbe effektivt sammen for å utnytte dette potensialet?

Program

11.30 – Velkommen og lunsjservering 
11.35 – Grøn havregion Vestland? Samarbeid som motor for fremtidig vekst i havnæringene

Grøn region Vestland har som mål å vise hvilke fantastiske grønne forretningsmuligheter vi har, og hva som må til for å realisere dem. Lasse Kolbjørn Anke Hansen, seniorrådgiver i Vestland fylkeskommune og hubkoordinator i Grøn region Vestland kommer til HAVlunsj for å fortelle oss mer om prosjektet.

12.00 – Havbyen Bergen – Vestlandet samles for å skape fremtidens bærekraftige hav 

Lykkes Vestland, lykkes Norge. På denne HAVlunsjen vil prosjektleder Vidar Aarhus fortelle hvorfor Havbyen Bergen er viktig for hele Norge, og hvordan vi skal sikre at satsningen blir en suksess nasjonalt og internasjonalt.

Om HAVlunsj

HAVlunsj er en uformell møteplass for havnæringene, med fokus på kompetanseheving og nettverksbygging. Det er en serie med lunsjmøter som arrangeres i samarbeid av VIS, Maritime Bergen, GCE Ocean Technology, NCE Seafood Innovation og NCE Maritime CleanTech.

Denne gangen blir Havlunsj arrangert av VIS.


Location

Thormøhlens Gate 51, 5006 Bergen, Norway

Date

Aug 25, 2022

Time

11:30 - 12:30
Event

HAVlunsj: Samhandling for et bærekraftig hav

Back to overview
Search