Event

HAVLUNSJ: INTEGRERT MILJØOVERVÅKING

At a glance

Havlunsj – Photo by Statoil LoVe Bærekraftig utnyttelse av havet og vekst i strandsonen er begge høyt oppe på den politiske agendaen for tiden. Dette vil kreve en dypere forståelse av de marine økosystemene, blant annet gjennom bedre overvåking. Sistnevnte må kunne gi nødvendig bakgrunn for beslutninger og for å løse potensielle interessekonflikter.

En slik utfordring krever en revolusjon i hvordan vi overvåker havet og kystsonene, og her er det behov for mye innovasjon. Denne revolusjonen åpner store muligheter for kreative SMBer som utvikler løsninger for overvåking i havet og andre relaterte tjenester.

BTO Nyskapingsparken og de tre havklyngene GCE Subsea, NCE Seafood Innovation og NCE Maritime Cleantech står bak OIA – Ocean Industries Accelerator. Som en del av opplegget for OIA arrangeres det månedlig en HAVlunsj i Mellomrommet på BTO Nyskapingsparken.

Program:

Blue growth and needs for coastal monitoring: an opportunity for service-based and technology-targeted SMEs,
Dominique Denis F. Durand (PhD), CEO i COVARTEC og senior forskningsrådgiver ved Uni Research

Det vil bli servert lunsj under foredraget.

Deltakelse og kostnad:

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Påmelding:

Påmelding innen onsdag 15. november kl. 12.00.

Påmelding HER.

 

HAVlunsjen arrangeres i samarbeid med: Logosalat havlunsj


At a glance

Event

HAVLUNSJ: INTEGRERT MILJØOVERVÅKING

Back to overview
Search