Event

MULIGHETER FOR SJØMATNÆRINGEN I CHILE, BRASIL OG PERU

At a glance

Program

08:00     Frokost

08:30     Velkommen ved DNB, Innovasjon Norge og NCE Seafood Innovation Cluster
             Kjell Stangeland, Nina Broch Mathisen og Tanja Hoel

08:40     Presentasjon av fersk studie av mulighetene for sjømatnæringene i Chile, Brasil              og Peru
             Stein-Gunnar Bondevik, landansvarlig for Brasil i Innovasjon Norge

09:25     Erfaringer fra Chile
             Steen-Hansen v/Ulrik Ulriksen

09:35     Hva kan Innovasjon Norge bidra med til en satsing i Sør Amerika?
             Svein Dukstad, Innovasjon Norge

Miljøteknologi
Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter (IFU)
Risikolån

              Hva kan DNB bidra med i samme region?

10:00     Orientering om delegasjonsreiser for næringslivet til Chile i vår
             DNB
             
             Orientering om Global Growth Aquaculture – et program for bedrifter som har                  noe å tilby marine virksomheter i Chile, Peru eller Brasil
             Innovasjon Norge og NCE Seafood Innovation Cluster

10:15     Arrangement slutt

Vi tilbyr 1-1 møter (15 minutter pr. bedrift) med hhv DNB, IN og NCE Seafood Innovation Cluster etter det, frem til kl 11:30

MELD DEG PÅ HER Arrangører: NCESeafoodIC_logo-640×165 innovation-norway DNB LOGO Dnb Chile


At a glance

Event

MULIGHETER FOR SJØMATNÆRINGEN I CHILE, BRASIL OG PERU

Back to overview
Search