Event

Olje møter oppdrett – ekspansjon i nye markeder

At a glance

Hvordan kan oppdrettsnæringen dra nytte av teknologi som brukes i energibransjen og vice versa?

Bli med på dette spennende crossover arrangementet.

Program

08.30 Frokost og mingling
09:00 Iverksetting av det blå-grønne skiftet i Øygarden, Øygarden næringsutvikling
09:10 Fra olje og gass til andre spennende havnæringer, GCE Ocean Technology
09:25 Kort presentasjon av alle i salen
09:45 Trender innen havbruk – marked, teknologi og arter, NCE Seafood Innovation
10:05 Pause/kaffe
10:20 Workshop med tema forretningssamarbeid
11:10 Presentasjon av funn fra workshop gruppene
11:50 Nytt fra Havexpo
12:00 Slutt

Deltakelse og kostnad

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Påmelding

Meld deg på dette arrangementet.

 


Date

Mar 30, 2022

Time

08:30 - 12:00
Event

Olje møter oppdrett – ekspansjon i nye markeder

Back to overview
Search