Event

Olje og Gass Møter Havbruk – utfordringer og nye løsninger

At a glance

Vi inviterer deg til webinar der vi deler erfaringer- og ser på nye muligheter for teknologioverføringer fra olje og gass- til havbruksnæringer.

Leverandørkjeden til olje- og gass næringen har stort potensiale til å utvide leveransene sine innen havbruksnæringen som et nytt marked.

Mange har allerede gjort forretninger i denne sektoren, og andre er på vei inn. Havbruksnæringen trenger teknologi som kan øke verdiskapning, bærekraft og fiskevelferd, samt drive virksomheten smartere og autonomt.

Gjennom tett samarbeid med søsterklyngen vår, NCE Seafood Innovation Cluster og deres tilgang til fiskeoppdretterne, har olje- og gasselskapene fått verdifull ny kunnskap om alle aspekter av havbruksnæringen.

På denne måten blir det lettere for olje- og gassleverandører å forstå behovene til havbruksnæringen og tilby løsninger på mange av deres utfordringer. Tidligere programmer har vist at dette er et viktig virkemiddel for omstilling i vårt næringsliv.

Hensikten med dette webinaret er å dele erfaringer rundt det som er gjort hittil i vår klynge, samt informere, inspirere og sammen se på nye muligheter for teknologioverføring, samt rekruttere potensielle deltagere til programmet Olje og Gass møter Havbruk.

Program

09:00 Introduksjon til crossover-prosjektet Olje og Gass Møter Havbruk, NCE Seafood Innovation og GCE Ocean Technology
09:20 Deling av erfaringer og resultater fra crossover-prosjektet, Imenco Havbruk
09:40 Erfaringer med delingsøkonomi i olje og gass, hvordan kan dette være relevant for havbruk? Deloitte
10:00 Oppdretter deler utfordringer og muligheter i havbruksnæringen, Bremnes Seashore
10:40 Nye crossovermuligheter

Deltakelse og kostnad

Webinaret er gratis og åpent for alle, men påmelding er obligatorisk.

Påmelding

Meld deg på til frokostseminar.


Location

Online Event

Date

Dec 18, 2020

Time

09:00 - 11:00
Event

Olje og Gass Møter Havbruk – utfordringer og nye løsninger

Back to overview
Search