Event

PARTNERMØTE MED EKSPORTWORKSHOP OG JULELUNSJ

At a glance

Profilbilde PARTNERMØTE MED eksportworkshop OG JULELUNSJ

Program:

Kl. 11:30-12:30  Julelunsj
Kl. 12:30-13:00  Status NCE Seafood
Kl. 13:00-15:00  Workshop

Sted: DNB, Solheimsgaten 7C

NCE Seafood skal delta i piloten «Merkevaren Norge», som er en ny storsatsing fra Utenriksdepartementet og Innovasjon Norge. Målet med piloten er å skape vekst, større verdiskaping og økt eksport for norske havbaserte bedrifter. I tillegg skal piloten øke tilgangen på kapital og kompetanse fra utlandet. 

Det er viktig at vi som sjømatklynge spiller inn hva vi har behov for på eksportarenaen til de ulike politiske prosesser som foregår:

Regjeringens industrimelding som kommer vinteren 2017
Regjeringens havstrategi som kommer i mai 2017
Innovasjon Norge’s arbeid med å utvikle «Merkevaren Norge»

Denne eksportworkshopen er et ledd i dette arbeidet.

"Merkevaren Norge" er under utvikling

«Merkevaren Norge» er en av Innovasjon Norge’s nye, store satsinger. Målet er økt vekst og verdiskaping og prosjektet skal bidra til at Norge eksporterer mer, samtidig som vi tiltrekker oss mer kapital og kompetanse fra utlandet. 

Satsingen skal tas ut gjennom fem arbeidsstrømmer:

Eksportstrategi og –satsinger
Strategi for økt vertskapsattraktivitet
INs virkemidler og verktøy
Samhandlingsarenaer (politikk, forvaltning og næringsliv)
Kommunikasjon og posisjonering

Blant temaene vi ønsker innspill fra deg på er:

Hvilke land og regioner bør myndighetene prioritere?
Hvilke markedssegmenter bør prioriteres?
Kan dagens eksportstøtteordninger forbedres?
Kan Innovasjon Norge’s virkemidler gjøres mer eksportrettede?
Hvordan kan Norges uteapparat (Utenriksdepartementet og Innovasjon Norge) styrkes?
Hvordan kan statsbesøk, delegasjonsreiser med videre gjøres bedre og mer relevante
Hvordan kan Norges deltakelse på messer med videre utnyttes bedre enn i dag?

Møteleder: Jan Glendrange, Zynk

Påmelding:
Send mail til benedicte@seafoodinnovation.no

Arrangementet er forbeholdt klyngens partnere og medlemmer Fakta:

De tre GCE-klyngene i havrommet (GCE NODE, GCE Subsea og GCE Blue Maritime) har søkt og fått innvilget forprosjektet «Havrommet som pilot i Merkevaren Norge». Andre havromsklynger som NCE Seafood Innovation Cluster, NCE Maritme CleanTech, NCE Aquatech, NCE Aquaculture og Arena Arktisk Maritim klynge vil også delta i pilotprosjektet.

Første fase i havromspiloten i "Merkevaren Norge" er eksportworkshoper i regi av hver enkelt klynge, mens vi i fase 2 vil se nærmere på en strategi for styrket vertskapsattraktivitet.


At a glance

Event

PARTNERMØTE MED EKSPORTWORKSHOP OG JULELUNSJ

Back to overview
Search