Event

Presentasjon av veikart for sirkulærøkonomi i sjømatnæringen

At a glance

NORCE, Blue Planet, Biotech North og Land møter hav inviterer til webinar onsdag 25. oktober kl 0900 for å presentere Veikart for sirkulærøkonomi i sjømatnæringen.

Veikartet presenterer dagens status, kunnskapsbehov, muligheter og utfordringer som skal bidra til at næringen når forventningene om bedre ressursutnyttelse og reduksjon av negative miljøeffekter.

  • Hvordan kan vi sikre bedre ressursutnyttelse?
  • Hva skal til for at sirkulære løsninger blir lønnsomt?
  • Hvilke insentiver finnes?

Prosjektet er gjennomført av en tverrfaglig gruppe av forskere i nært samarbeid med engasjerte prosjektpartnere fra sjømatregionene Tromsø, Stavanger og Bergen, en bredt faglig sammensatt referansegruppe og i tett kontakt med aktører fra hele verdikjeden.

I webinaret vil vi få høre fra ulike bedrifter og hvordan de jobber for bedre ressursutnyttelse og flere sirkulære løsninger:

Hanne Digre leder bærekraftsarbeidet i ScaleAQ. Hun vil snakke om sirkulære løsninger for plastutstyr til havbruksnæringen.

Edgar Skjervold, konsernsjef i Nutrimar, ønsker å bidra til at verdiskapningen fra havet blir grønn. Han ser viktigheten av å bygge organisasjoner har inkluderer bærekraft i alt de gjør.

Til slutt vil veikartet bli presentert ved NORCE og partnere.


Location

Digital event

Date

Oct 25, 2023

Time

09:00 - 10:30
Event

Presentasjon av veikart for sirkulærøkonomi i sjømatnæringen

Back to overview
Search