Event

Lansering Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2022

At a glance

Sammen med Havforskningsinstituttet inviterer vi til en digital presentasjon av Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2022.

Norsk fiskeoppdrett påvirker miljøet, og i rapporten har Havforskningsinstituttet vurdert risikoen ved denne miljøpåvirkningen i tillegg til en vurdering av hvordan oppdrettsfisken har det.

Rapporten gir informasjon om effekter på villaks, effekter av utslipp, bruk av leppefisk og dyrevelferd. Nytt av året er et eget kapittel om miljøeffekter av torskeoppdrett. Den økte oppmerksomheten rundt torskeoppdrett gjør at dette temaet er i fokus under årets presentasjon sammen med hvilken effekt lakselus har på sjøørret og sjørøye.

I tillegg til selve risikorapporten, publiseres det en egen rapport med oppdatert kunnskapsstatus på alle områdene som er risikovurdert. I denne rapporten finner de som ønsker å gå dypere inn i temaene også de vitenskapelige referansene.

Sted: Digital event

Tid: Onsdag 4. mai, kl. 14:00 -16:15

Program:

Del 1 – Presentasjon av rapport

Presentasjon: Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2022 – Risikovurdering – miljøeffekter av fiskeoppdrett, Ellen Sofie Grefsrud, forsker, Havforskningsinstituttet, redaktør

Tema: Effekter på kysttorskbestander ved torskeoppdrett i åpne merder, Pål Arne Bjørn, forsker, Havforskningsinstituttet

Tema: Negative effekter på vill sjøørrret og sjørøye som følge av utslipp fra lakselus fra fiskeoppdrett, Ørjan Karlsen, forsker, Havforskningsinstituttet

Det vil være mulig å sende inn spørsmål via chat til foredragsholderne.

Del 2 – Panelsamtale

Kristian Botnen, CEO, Lingalaks
Ragna Heggebø, Global R&D Manager, Grieg Seafood
Karin Kroon Boxaspen, Fagdirektør, Havforskningsinstituttet
Leni Marie Lisæter, Seksjonssjef Kyst og Havbruk, Fiskeridirektoratet

Det vil være mulig å sende inn spørsmål via chat til panel.

Moderator

Nina Stangeland, administrerende direktør, NCE Seafood Innovation

Arrangementet er et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet og NCE Seafood Innovation.
Følg eventet ved å trykke på knappen under.

Location

Digital event

Date

May 04, 2022

Time

14:00 - 16:15
Event

Lansering Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2022

Back to overview
Search