Event

SNP-konferansen

At a glance

PROGRAMME

Status politisk behandling, rammene for arbeidet, rapportering, premisser og intro til tiltakene 

Ole Hope, administrerende direktør Business Region Bergen

Næringsklynger og regional utvikling

Stig-Erik Jakobsen, senterleder, Senter for nyskaping Høgskolen i Bergen

Hvilke betydning har tiltakene for Hordaland fylkeskommune, og hvordan griper fylkeskommunene fatt i dette?

Mona Haugland Hellesnes, fylkesvaraordfører Hordaland fylkeskommune

Slik skal Lindås kommune arbeide med tiltakene i Strategisk næringsplan

Astrid Aarhus Byrknes, ordfører Lindås kommune

Hva betyr SNP for Bergen kommune, og hvordan skal Bergen kommune iverksette tiltakene

Martin Smith-Sivertsen, byrådsleder Bergen kommune

Utviklingen av Seafood Innovation Cluster og samarbeidet rundt Ocean Innovation i regionen

Tanja Hoel, direktør NCE Seafood Innovation Cluster

Invest in Region Bergen. Hvilke premisser må være på plass for å få flere investeringer og flere næringsetableringer i regionen? Hva må kommunene legge til rette for?

Ole Hope, administrerende direktør Business Region Bergen

 


At a glance

Event

SNP-konferansen

Back to overview
Search