Event

SØKNADSSKRIVEKURS

At a glance

Innovasjon Norge og Enterprise Europe Network inviterer til søknadsskrivekurs for små og mellomstore bedrifter (SMB) med internasjonale ambisjoner. SMB-instrumentet i Horisont 2020 kan gi opptil 25 millioner kroner med 70 % finansiering, og kan være den perfekte ordningen for din bedrift. 

Kurset er praktisk rettet. Vi gir råd og tips til hvordan skrive en god søknad til SMB-instrumentet. Kriteriene for å søke ordningen er at du er en SMB, og at ditt prosjekt bidrar til å løse EUs samfunnsutfordringer.

Mer informasjon om kurset og påmelding her. 


At a glance

Event

SØKNADSSKRIVEKURS

Back to overview
Search