Event

Webinar: Dyrking av lavtrofiske arter – Norges nye marine suksess?

Banner lavtrofiske arter

At a glance

Norwegian Seaweed Association inviterer aktører fra norsk leverandørindustri, spesielt innen mekanisk industri, utstyrsleverandører, teknologiske løsninger og generelt kloke hoder til et webinar der dyrkere av tare, blåskjell og tunikater vil presentere status, flaskehalser og behov for nye løsninger og utstyr.

Fra Troms og Finnmark til Agder foregår det nå dyrking av tare. Dyrking av tunikater og blåskjell til fôr er også i startgropa. Volumet er foreløpig lite, men potensialet er stort. Flere av dyrkerne står foran en industriell oppskalering og effektivisering av produksjonen. Dyrkerne trenger ny teknologi og løsning av konkrete flaskehalser og behov for å effektivisere og oppskalere næringa.

Vi vil på dette første møtet ta for oss produksjonsfasen i sjø, inkludert utsetting og høsting. Det planlegges et oppfølgingsmøte i mai, og da med fokus på prosessering.

Målet med møtet er å vekke nysgjerrigheten til leverandørindustrien, finne de gode løsningene og utvikle norsk teknologi og utstyr til en ny næring. Vi vil i møtet også kort presentere ulike virkemidler som kan være med på å finansiere et utviklingsprosjekt.

Bli med! Vi tror du blir positivt overrasket.

Påmelding innen 10. mars.

 

 

Program:

13:00 – Velkommen og introduksjon – Norwegian Seaweed Association

13:10 – Dyrking av tare – status og behov v/Ole Christian Kjerrgård, Ocean Forest

13: 25 – Dyrking av blåskjell – status og behov v/ Lerøy Ocean Harvest

13:40 – Dyrking av tunikater – status og behov v/Magnus Petersen, Pronofa

13:50 – Anlegg og arealbruken, en oversikt over tarenæringa v/Heidi Meland, Norwegian Seaweed Association

14:00 – Aktuelle virkemidler – Cathrine Ulvatne, NCE Seafood Innovation

Spørsmål, innspill og veien videre.

 

Velkommen!


Location

Digital event

Date

Mar 13, 2023

Time

13:00 - 14:30
Event

Webinar: Dyrking av lavtrofiske arter – Norges nye marine suksess?

Back to overview
Search