Event

WORKSHOP: OLJE OG GASS MØTER HAVBRUK Måling, sensorer og monitorering

At a glance

I denne workshopen vil vi søke å identifisere konkrete samarbeidsprosjekter mellom aktørene. Aktører fra havbruksnæringen vil presentere sine behov, og leverandører fra subseanæringene vil få anledning til å bidra med sine innspill og knytte kontakter for videre oppfølging.

Program

09:00  Velkommen: Høyere inntekter og lavere kost med bedre måling, Deloitte

09:15 "As is" på sensorer i oppdrettsnæringen, Björgolfur Hávardsson, NCE Seafood Innovation Cluster

09:30 Hvordan få sensorteknologi til å skape verdi i praksis? Gruppen for integrert miljøovervåking, GCE Subsea

09:45 "To be" – Behov for bedre måling i oppdrett, Kasper Løberg Tangen, Lingalaks og Deloitte

10:00 Visjoner om cross-over og helhetlig måling med sensorer og monitorer, Havforskningsintituttet

10:15 Pause

10:30 Workshop

12:00 Arrangement slutt
 

Påmelding innen 19. januar til:

Anders Kallesberg, Deloitte
Telefon: 990 42 498
E-mail: akalleberg@deloitte.no 
 

Kontaktperson:
Björgolfur Hávardsson, NCE Seafood Innovation Cluster
Telefon: 922 12 727
E-mail: bjorgolfur@seafoodinnovation.no

Arrangører: deloitte, gce, nce oljeoggassoghavbruk


At a glance

Event

WORKSHOP: OLJE OG GASS MØTER HAVBRUK Måling, sensorer og monitorering

Back to overview
Search