– Regjeringens statsbudsjett for 2016 varsler omstilling. Samtidig setter sjømatnæringen nye eksportrekorder, basert på fornybare ressurser. For landet og velferdsstaten er det viktig at politikerne legger til rette for fortsatt utvikling av fiskeri og havbruk, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

Kilde: Sjømat Norge

Hvert år når forslaget til nytt statsbudsjett legges fram, er det mange som krever støtte og subsidier. Men Ystmark understreker at sjømatnæringen ikke står i køen som ber om penger.

– Tvert imot står sjømat for store inntekter og bærer slik en vesentlig del av den norske velferden. Nå slår nedgangen i oljeprisen inn i landets økonomi, og da er det viktigere enn noen sinne å legge til rette for vekst og utvikling i næringene som faktisk går godt, sier Ystmark.

Fremtidsrettet forskning
Hittil i år har Norge eksportert sjømat for 51,8 milliarder kroner. Det er en økning på sju prosent fra samme periode i fjor. Når regjeringen øker bevilgningene til marin forskning med 170 millioner, er det fordi sjømat anses som en næring det er viktig å satse sterkere på.

– "Det grønne skiftet" kan bli smertefullt i en omstillingsperiode, og de som allerede kjenner det på kroppen er de tusener som har mistet jobben i oljebransjen det siste året. Innovasjon og utvikling er en forutsetning for ny vekst, og satsningen på marin forskning er slik sett et riktig grep av regjeringen, mener Ystmark.

Markedsadgang
Han understreker at det i tillegg er et stort politisk ansvar å sørge for at sjømat får en langt bedre adgang til markedene i EU og andre verdensdeler. Parallelt med statsbudsjettet skal Stortinget i høst behandle meldingen om handelspolitikk. God markedsadgang og handelsavtaler er svært viktig for at Norge skal kunne dra nytte av den store verdiskapingen.

Det "grønne skiftet" må legge særlig vekt på eksportrettede næringer som kan tilføre landet nye inntekter.

– Vi vet at det er et stort potensial gjennom verdiskaping i havet, en sentral del av den nye bioøkonomien. Allerede i dag har vi subsidiefrie og velferdsbyggende næringer basert på fiskerier, havbruk og produksjon av andre marine råvarer, sier Ystmark.

Skatt og klima
– Regjeringens varslede endring i selskapsskatten er også positit for sjømatbedriftene. Det vil bidra til mer utvikling, innovasjon og verdiskaping, sier Ystmark.

Sjømat Norge er videre opptatt av at fiskeri og havbruk kan bidra til å løse den største utfordringen verden står overfor – klimagassutslippene. Forskning har vist at fisk fra både fangst og havbruk er blant de mest klimavennlige proteinkildene man kan sette på bordet, selv når man regner med transport ut i markedene.

– Vi håper dette er noe som kan gjenspeile seg også i det offentliges satsning på miljø- og sjømatforvaltning i årene som kommer, sier Ystmark.

Ytterligere kommentarer:
Geir Ove Ystmark, adm. direktør tlf. 48 12 71 55 Sjømat Norge