Gyri Teien Haugland har fått 10 millioner til å forske på rognkjeksen, som skal løse luseproblemene i oppdrettsnæringen.

Rognkjeks N_wide_medium Foto: imr.no Pengene til forskningsprosjektet er gitt av Norges Forskningsråd gjennom ordningen «yngre toppforskere i havbruk». I prosjektet skal det forskes på hva som er farlige bakterier for rognkjeksen. Disse skal brukes i en vaksine i samarbeid med Pharmaq. Det skal også måles hvordan fisken responderer på ulike bakterier.

– Det er ingen hemmelighet at næringen har problemer med lakselus, og at den har begynt å utvikle resistens mot medisinene som gis i dag. Rensefisk er svært effektivt, men man kan ikke bare slippe dem oppi merden uten å legge til rette for det, sier Haugland.

I 2013 var det fem selskaper som drev med oppdrett av rognkjeks. Antallet har nå steget til 16.

– De er relativt lett å produsere. Når de er ferdige med larvestadiet kan man gå rett over på tørrfor. Fisken er også ganske robust, sammenlignet med leppefisk. Den tåler kaldere temperaturer, og er lettere å avle frem, sier forskeren.

Det er utviklet en vaksine for rognkjeksen, men den inneholder bare komponenter fra noen bakterier. Forskerne håper å videreutvikle denne, slik at det blir mulig å unngå sykdommer på rognkjeksen. Prosjektet har en totalramme på 17.5 millioner kroner.

Les mer på sysla.no  

Fakta om rognkjeks/-kall

Latinsk navn: Cyclopterus lumpus
Andre norske navn: Rognkjølse
Familie: Cyclopteridae (rognkjekser og ringbuker)
Maksimal størrelse: Opptil 63 cm og 5,5 kg
Levetid: Mer enn 7–8 år gammel, kanskje 15
Leveområde: Tarebeltet første leveår, deretter frittsvømmende i havet. Lever fra Biscaya til Island og det nordlige Barentshavet.
Gyteområde : Langs kystene av det østlige Atlanterhavet på grunt vann i hele utbredelsesområdet 
Gytetidspunkt: Om våren som gir grunnlag for de fiskerier som foregår
Fødevaner: I hovedsak plankton som finnes i åpne vannmasser Samarbeidspartnere i prosjektet:

Universitetet i Bergen
Veterinærinstituttet
Havforskningsinstituttet
NIVA
Universitetet i Stirling (UK)
Universitetet i Santiago de Compostela (Spania)
Fjordforsk Sogn
Pharmaq