Vaksineselskapet Pharmaq har i dag inngått en avtale med indonesiske myndigheter om uttesting av vaksine for tilapia.

Pharmaq Kilde: Ilaks.no, 24.11.2015

– Fiskevaksine er svært viktig for å få ned antibiotikabruken i asiatisk oppdrettsnæring. Dagens avtale er et stort skritt for en mer bærekraftig produksjon, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker i en pressemelding.

Undertegnelsen foregikk i forbindelse med et bærekraftseminar i Jakarta.

– I dag er den norske oppdrettslaksen antibiotikafri takket være gode vaksiner. Verden trenger mer mat og utvikling av vaksiner er helt avgjørende for å sikre en bærekraftig utvikling. Norge ligger helt i front når det gjelder fiskehelse og jeg er opptatt av at denne kunnskapen kan bidra til matproduksjon i andre deler av verden, sier Aspaker.

Indonesiske myndigheter vil stille anlegg til disposisjon for utprøving. På sikt er målet å utvikle vaksiner spesifikt for indonesisk oppdrettsnæring. Pharmaq har utviklet en vaksine for tilapia som har blitt brukt i andre tropiske land. Indonesia har mangelfull tilgang til fiskevaksine og bruken av antibiotika er høy.

Tilapia er en tropisk ferskvannsfisk, opprinnelig fra Afrika, men mesteparten av oppdrettet skjer i Sørøst-Asia der det er en stor og voksende produksjon.

Les mer om Pharmaq