NCE Seafood Innovation Cluster deltok på denne ukens gründerlunsj med statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen i Nyskapingsparken.

erna 2  

Nyskapningsparken ved Bergen Teknologioverføring var vertskap for møtet, og tema var innspill til Regjeringens gründersatsning. Klyngens budskap var mer innovasjon i Havnæringene. Sjømatnæringen er helt avhengig av at Regjeringen legger til rette for gode insentivordninger som kan øke innovasjonskraften og innovasjonsnivået til sektoren.

Klyngen etterlyste klare mål med Regjeringens innovasjon og gründersatsningen som bidrar både til å etablere nye bedrifter samtidig som vi bringer videre havbruksnæringen i en bærekraftig retning.  Samspill mellom nye og etablerte selskaper er svært viktig.

Andre tiltak som ble fremhevet til stor gehør hos gründerne var skattemessige virkemidler som i større grad kan gjøre det attraktivt for investorer å sette penger inn i nystartete bedrifter. "Norge er det eneste landet i Europa som ikke har slike skatteincentiver rettet mot nystartede bedrifter. I tillegg har vi formuesskatt som rammer bedrifter som har en positiv markedsverdi men ikke positiv kontantstrøm.  Så i praksis beskatter vi nyskaping i stedet for å stimulere til nyskaping"-sier styremedlem Torger Reve, professor ved Handelshøyskole BI.

Innspillene ble godt mottatt av statsministeren foran en lydhør forsamling.