NHO, Innovasjon Norge og Forskningsrådet inviteter til seminar om mulightene Horisont 2020 gir for bedrifter som er engasjert innenfor havrommet

horizon2020_0 Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med et budsjett på ca. 75 milliarder euro fordelt over sju år. Det er EU-kommisjonens verktøy for å skape økonomisk vekst i Europa, gjennom satsing på teknologi og bærekraftig industriproduksjon. Norge deltar som fullt medlem.

Horisont 2020 tilbyr derfor mange muligheter for næringslivet, og legger særlig til rette for SMB-er. Programmet støtter forskning, utvikling av ny teknologi og markedsnære aktiviteter, som piloterings- og demonstrasjonsprosjekter.

På seminaret får du kortfattet og praktisk informasjon.

Etter presentasjonene kan man få individuell og/eller gruppevis veiledning av Forskningsrådets og Innovasjon Norges kontaktpersoner.  

Program og påmelding: her