Hulda Bysheim går fra Mattilsynet til MSD Animal Health, mens veterinær Siri Gåsnes bytter bransje fra smådyr til havbruk.

Tekst: MDS Animal Health

– Vi er glade for å få Hulda og Siri med på laget. De er dyktige veterinærer som vil styrke vår tilstedeværelse i regionene Nord og Midt, sier administrerende direktør Johan Kvalheim i MSD Animal Health.

 
Flytter til Tromsø
Hulda Bysheim kommer fra stillingen som fagrådgiver og leder av fiskehelseteamet i Mattilsynet Sør og Vest. Hun er veterinær og har lang erfaring med fiskehelserelatert arbeid som soneplanlegging og lakselusbekjempelse. Hun flytter til Tromsø i månedsskiftet april/mai og vil ha kontor i Kystens Hus. Hulda blir hovedansvarlig for MSD Animal Healths kundeoppfølging i de tre nordligste fylkene.

Trondheim som base
Siri Gåsnes er ansatt som Account Manager og skal styrke Midt Norge-teamet. Hun vil være basert i Trondheim og skal sammen med regionsansvarlig Hogne Bleie sørge for kundeoppfølging og produktstøtte i regionen. Siri ble ferdig utdannet veterinær i 2014 og har siden den gang arbeidet med smådyr. Siri skal også delta på Norges første Seafood Trainee program i regi av NCE Seafood Innovation Cluster med oppstart i september.

Region Vest økte i 2015
I høst styrket MSD Animal Health region Vest, som strekker seg fra Agder til Møre. Teamleder Niels Petter Maaseide sammen med Linda Melstveit og Stein Johannessen er ansvarlig for kundeoppfølgingen i regionen. De arbeider tett med resten av kundeteamet og produktsjef Ingebjørg Sævareid.

 

– Mange av våre kunder benytter oss som rådgivere og diskusjonspartnere på fiskehelse. Derfor er det viktig at vi har stor kapasitet. Det er årsaken til at vi har valgt å øke bemanningen med flere veterinærer og andre fagfolk det siste året, sier Johan Kvalheim.

Kontakt
Johan Kvalheim, administrerende direktør MSD Animal Health
+47 908 26 111 og johan.kvalheim@merck.com

 

MSD Animal Health
MSD er et globalt ledende farmasiselskap med legemidler, vaksiner og tjenester for mennesker og dyr. MSD Animal Healths visjon er «Science of Healthier Animals» og vi er etablert i mer enn 50 land og leverer produkter til over 150 land. I Norge selger MSD Animal Health veterinærmedisinske produkter til kjæledyr, produksjonsdyr og til havbruksnæringen. Vi leverer blant annet vaksiner og lusemiddel til havbruksnæringen, samt bistår som faglig rådgiver for oppdrettsselskaper og fiskehelsepersonell. Fra Bergen styres all MSD’s forskning og utvikling av vaksiner til kaldtvannsarter. Selskapet er kjent under navnet Merck Animal Health i USA og Canada og i resten av verden under MSD Animal Health. MSD Animail Health Siri Gåsnes halvfigur Hulda Bysheim